Vlaggen & Wapens die betrekking hebben op Remco Gosselink Roots

 

Budel (1817 -1997)Kneepkens & de Laat Roots

Provincie: Noord Brabant.

" Van lazuur beladen met 3 hoorns van goud. Het schild van achteren vastgehouden door een adelaar van goud."

Provincie : Noord Brabant Opheffing : 1998 Cranendonck
Toevoegingen : 1810 Gastel (in 1812 weer zelfstandig geworden), 1997 Maarheeze
(1925 Soerendonk (1819 Gastel))

Terug naar de Startpagina


Cloppenburg
Das Wappen des Landkreises CloppenburgTaphorn Roots

Die Beschreibung des Wappens formulierte der Kreistag im Jahr 1959 folgendermaßen:

" Im quadrierten Schild in Feld 1 zwei rote Balken in Gold, in Feld 2 ein goldenes Steckkreuz in Blau, in Feld 3 drei rote Seerosenblätter (auch als ausgebrochene Lindenblätter bezeichnet) in Silber, in Feld 4 ein roter Balken in Gold."

Das Wappenschild deutet auf die geschichtliche Vergangenheit des Landkreises Cloppenburg hin.

Im unteren Teil wird an die über 500 Jahre dauernde Zugehörigkeit zum Territorium der Tecklenburger Grafen erinnert, die vom Ende des 13. Jahrhunderts bis 1400 die Landesherrschaft ausübten. Von 1400 bis zum Jahre 1803 lag die Landesherrschaft anschließend bei den Bischöfen von Münster. Daher führt das Wappen die "ausgebrochenen Lindenblätter" der Tecklenburger Grafen und den "Balken des Bistums Münster".

Der obere Teil des Wappens entspricht dem Oldenburgischen Landeswappen, da das vormals münstersche Amt Cloppenburg 1803 an das Land Oldenburg fiel.

Terug naar de Startpagina

Oerle: Oudste gemeentewapen Oerle(1355)Bogaars Roots

Provincie: Noord Brabant.

De oudste afbeelding van het schepenzegel waarmee de bestuurderen van Oerle zegelden is van 8 maart 1355. Hierop komen reeds de vier staande leeuwen voor en het schild hangt aan de tak van een (eike)boom.

Terug naar de Startpagina

Oerle:Oud gemeentewapen Oerle(1817- 1922 )Bogaars Roots

Provincie: Noord Brabant.

"Zijnde van lazuur, beladen met een kruisstreep en gecantonneerd met vier staande Leeuwen, alles van goud, het schild ter rechterzijde verzeld van een Boom in zijn natuurlijke kleur." Het wapen was op 16 juli 1817 aan Oerle verleend.

Terug naar de Startpagina

Steenderen:Gosselink Roots

Oorsprong/verklaring :

Het wapen is een duidelijk sprekend wapen. Het wapen is waarschijnlijk in het begin van de vorige eeuw ontworpen door de toenmalige burgemeester. In eerste instantie schreef de burgemeester dat de gemeente niet over een wapen beschikte en er ook geen aan wilde vragen. Twee jaar later werd de gemeente uiteindelijk toch bevestigd in het huidige wapen. Dit zou betekenen dat het wapen al eerder was gebruikt, maar gegevens daarover ontbreken.

Waarom de afbeelding 7 stenen laat zien is niet bekend. Het kan toeval zijn, maar het is ook mogelijk dat het gebaseerd is op de 7 kastelen en landhuizen in de gemeente. Dat het zou slaan op de 7 buurtschappen en dorpen in de gemeente is niet waarschijnlijk; al in 1815 was sprake van 9 dorpen in de gemeente.

Terug naar de Startpagina

 Weert: (1918-1977)Kneepkens & de Laat Roots

Provincie : Limburg

1918: "In zilver een keper van lazuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parelpunten."

Oorsprong/verklaring :

Weert werd voor het eerst als heerlijkheid vermeld in de 11e eeuw. Van de 11e eeuw tot 1530 was de heerlijkheid in bezit van de graven van Horn. Na de onthoofding van Horn kwam de heerlijkheid in handen van een groot aantal geslachten.

De stad maakte in eerste instantie gebruik van een zegel met daarop een Gothisch kasteel, waarop een schild met de drie horens van Horn. Dit zegel dateert waarschijnlijk uit het einde der 14e eeuw en is gebruikt tot 1736. Tegelijkertijd maakte de stad gebruik van een tegenzegel, met daarop een keper. In 1736 werd de keper opgenomen in het nieuwe zegel der stad.

Over de oorsprong van de keper is niets bekend. Geen van de geslachten die de heerlijke rechten over Weert hadden voerden een keper. Alleen de graven van Egmond, tijdelijk heren van Weert, voerden kepers in hun wapen. De keper is echter van oudere datum, gezien de stadszegels. Wel is er een zegel bekend van Johan van Horn, heer van Kessenich, uit 1475, waar de drie horens van Horn vergezeld worden van een keper. In hoeverre er een verband is tussen dit wapen en het wapen van Weert is niet bekend.

Behalve op zegels komt de keper ook terug op munten van de stad, geslagen voor 1568. Op de munt staat de voorstelling van St. Maarten en de bedelaar, met voor de heilige een schildje met een keper.

In het tweede wapen is de herinnering aan de Van Horns bewaard door de opneming van de drie horens.

1977: "In zilver een keper van azuur, een schildhoofd van goud met 3 hoorns van keel, beslagen van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

 Terug naar de Startpagina

Linken Index pagina